любезност

любезност
същ. - вежливост, учтивост, отзивчивост, внимание, възпитание, ласкавост, куртоазия, нежност, доброта, благост
същ. - благоприличие, приличие, добро държане, скромност
същ. - добрина, добросърдечност, добродушие
същ. - приветливост, дружелюбност, обичливост
същ. - непринуденост
същ. - услужливост, отстъпчивост
същ. - благовъзпитаност

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • благовъзпитаност — същ. учтивост, вежливост, любезност, внимание …   Български синонимен речник

  • благоприличие — същ. благочинност, приличие, пристойност, възпитание, благовъзпитание, етикеция същ. етикет, добър тон, учтивост същ. добро държане, скромност, любезност …   Български синонимен речник

  • благоразположение — същ. благосклонност, склонност, доброжелателство, снизходителност, съчувствие, любезност, разположение, благоволение, милост, отстъпчивост …   Български синонимен речник

  • благосклонност — същ. благоразположение, разположение, отзивчивост, любезност, снизходителност, снизхождение, съчувствие, състрадание, благоволение, склонност, милост, отстъпчивост …   Български синонимен речник

  • вежливост — същ. учтивост, внимание, любезност, отзивчивост, ласкавост, нежност, благост, доброта, възпитание, куртоазия същ. приветливост, непринуденост същ. услужливост, отстъпчивост същ. благовъзпитаност …   Български синонимен речник

  • внимание — същ. внимателност, съобразителност, съсредоточеност, осторожност, бдителност, грижа, грижливост същ. любознателност, любознание, интерес същ. наблюдение, бдение, надзор същ. уважение, почит, зачитане, респект същ. зоркост същ …   Български синонимен речник

  • възпитание — същ. педагогия, учение, обучение същ. приличие, учтивост, обноски, навици, любезност същ. отглеждане, отхранване, родителски грижи, възпитаване …   Български синонимен речник

  • добрина — същ. благодеяние, услуга същ. разположение, благоразположение същ. доброта, добродушие, благост, кротост, хрисимост същ. простодушие, наивност същ. добросърдечност, любезност …   Български синонимен речник

  • добродушие — същ. доброта, благодушие, добросърдечност, добротворство, благост, кротост, простосърдечие, простодушие, простота, наивност, снизходителност, отзивчивост същ. добрина, любезност същ. приветливост, общителност …   Български синонимен речник

  • добро държане — словосъч. благоприличие, приличие, скромност, любезност …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”